سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی حاتمی – دانشیاردانشگاه بوعلی سینا همدان
سیدمحمدمهدی طباطبایی – دانشجوی دکتری
پویا زمانی – استادیاردانشگاه بوعلی سینا همدان
داریوش علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این پژوهش اثر عمل آوری کنجاله کلزا به دو روش شیمیایی و مکانیکی بر برخی فراسنجه های خون و شکمبه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این آزمایش از ۱۵ راس بره مهربان ۸-۹ ماهه استفاده شد. و جیره های آزمایشی شامل کنجاله کلزای فرآوری نشده، کنجاله کلزای فرآوری شده با حرارت وکنجاله کلزای فرآوری شده با اسید سیتریک بودند. بره ها در قفس های انفرادی نگهداری شدند و جیره ها به صورت آزاد در اختیار بره ها قرار گرفت.در پایان آزمایش، خونگیری (در دو نوبت، قبل از خوراک دهی و ۴ ساعت بعد از خوراک دهی) انجام گرفت. میزان گلوکز و اوره خون با استفاده از کیت های تجاری تعیین شدند. همچنین مایع شکمبه ای در۵ زمان (۰، ۲، ۴، ۶ و۸ ساعت بعد از خوراک دهی) با استفاده از لوله مری جمع آوری شد. pH، غلظت مجموع اسیدهای چرب فرار و آمونیاک شکمبه تعیین شدند. تفاوتی در غلظت اوره و گلوگز پلاسما و همچنین pH خون بین تیمارها مشاهده نشد (۰۵/۰<p). غلظت مجموع اسید های چرب فرار شکمبه ای و همچنین آمونیاک شکمبه در بره های تغذیه شده با جیره حاوی کنجاله کلزای فرآوری نشده از لحاظ عددی بالاتر بود اما از لحاظ آماری تفاوت معنی داری را نشان ندادند(۰۵/۰<p). pH شکمبه ای در بره های تغذیه شده با جیره های حاوی کنجاله کلزای فرآوری نشده از لحاظ عددی پایین تر بود (۰۵/۰<p). به طور کلی فرآوری ها اثر چندانی بر فراسنجه های خون و شکمبه در بره های پرواری تغذیه شده با جیره های با کنسانتره بالا نداشتند