سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی جعفری قریه علی – دانشجوی کارشناس ارشد آبشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامعباس کاظمی – استادیار دانشکده علوم دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مطالعه با بررسی تیپ آب زیرزمینی در محدوده شهر مشهد و مناطق بالادست آن به بررسی نقش تغذیه سفره آب با فاضلاب شهری در تغییر تیپ آب پرداخته شده است. برای این منظور با تجزیه شیمیایی ۴۶ نمونه آب از چاههای داخل شهر با استفاده از نمودارهای استیف و پایپر روند این تغییرات مشخص شده است. بررسی حاضر نشان می دهد که بالا بودن غلظت آنیونها و کاتیونها در آب شهر مشهد ناشی از آلاینده های شهری به آب زیرزمینی می باشد که در نمودارهای استیف و پایپر باعث بوجود آمدن چند تیپ آب شده است. غلظت آنیونها و کاتیونها در نمونه های برداشت شده از چاههای سفره آب زیرزمینی شهر مشهد متغیر بوده تا آنجا که غلظت سولفات به ۱۵۲۶ میلی گرم بر لیتر و غلظت بیکربنات به ۶۵۸ میلی گرم بر لیتر و کلراید به ۴۹۰ میلی گرم بر لیتر می رسد. همچنین غلظت کاتیونها ی کلسیم و سدیم به ۵۹۰ و ۴۵۳ میلی گرم بر لیتر می رسد