سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا صفوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی، دانشگاه علم و صنعت
پریسا حجازی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
فرشته نعیم پور – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مطالعه قابلیت جذب آلاینده‌های فلزی آهن و نیکل توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر در فازهای مختلف رشد مورد بررسی قرار گرفته است. با تعیین منحنی رشد قارچ، توده‌زیستی قارچ در فازهای مختلف رشد جمع آوری شد. پس از انجام فرآیند پیش فرآوری، بیومس به عنوان جاذب در جذب زیستی فلزات نیکل و آهن به کار گرفته شد