سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهناز عبدالهی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
سعید عشقی – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

تغذیه مناسب، یکی از راههای رسیدن به تولید محصولی اقتصادی است. تامین غلظت مناسب عناصر مورد نیاز گیاه، سبب افزایش عملکرد و بهبود خواص کیفی میوه ها می شود. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر غلظتهای بالای عناصر H3BO3 و ZnSO4 بر میزان تولید محصول و صفات کیفی توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria × ananassa cv. Selva) می باشد. آزمون به صورت فاکتوریل در طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل سولفات روی ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ میلی گرم در لیتر، اسید بوریک ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر و شاهد بود، که در زمان گل انگیزی بر روی بوته های کشت شده در شرایط هیدروپونیک به کار رفت. نتایج نشان داد تیمارهای ZnSO4 و H3BO3 در بالاترین غلظت به صورت انفرادی و برهمکنش، باعث کاهش معنی دار محصول توت فرنگی شد. میزان ویتامین C میوه ها نیز تحت تاثیر تیمارهای ZnSO4 و H3BO3 کاهش معنی دار نشان داد. در تیمار برهمکنش ZnSO4× H3BO3 ، کیفیت محصول در غلظت (۳۰۰۰mg L-1) سولفات روی بدون حضور اسیدبوریک، افزایش یافت. تیمار اسیدبوریک باعث کاهش معنی دار اسیدیته میوه ها شد، درحالی که تیمار سولفات روی به تنهایی و در برهمکنش با بُر تاثیر معنی داری بر میزان اسیدیته نداشت.