مقاله اثر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و کینتین بر ریزازدیادی گیاه زینتی شب بو (Matthiola incana) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۳۲ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: اثر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و کینتین بر ریزازدیادی گیاه زینتی شب بو (Matthiola incana)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنظیم کننده های رشد گیاهی
مقاله رشد
مقاله ریزازدیادی
مقاله شب بو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی حصار افشین
جناب آقای / سرکار خانم: ترنگ علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولی زنجانی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم آبادی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از گسترده ترین فنون کشت بافت، ریزازدیادی است. ریزازدیادی، فن موثری در تکثیر گیاهان زینتی عاری از عوامل بیماری زا در مقیاس وسیع است. نوع و غلظت تنظیم کننده های رشد گیاهی از عوامل بسیار مهم ریز ازدیادی گیاهان در شرایط درون شیشه ای است. شب بو (Matthiola incana) یک گیاه زینتی است که مطالعه کمی بر روی ریزازدیادی آن انجام شده است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و کینتین بر ریزازدیادی گیاه شب بو بود. دانه های به دست آمده از گیاه مادری، بر روی محیط کشت موراشیک و اسکوگ (MS)، بدون هورمون جوانه زدند. سرشاخه های حاصل، بر روی محیط کشت MS حاوی غلظت های ۰، ۰٫۵، ۱ و ۲ میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید و کینتین، برای تکثیر قرار داده شدند. طرح آزمایشی، طرح بلوک های کامل تصادفی بود. نتایج نشان دادند که بیشترین طول شاخساره در محیط کشت حاوی ۲میلی گرم در لیتر کینتین (فاقد نفتالین استیک اسید) حاصل شد. ریزنمونه جوانه، در محیط کشت دارای ۲ میلی گرم در لیتر کینتین (فاقد نفتالین استیک اسید)، بیشترین تعداد گره را تولید کرد. بیشترین تعداد ریشه در محیط کشت دارای ۲ میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید (فاقد کینتین) تولید شد. بلندترین طول ریشه در محیط کشت حاوی ۲ میلی گرم در لیتر کینتین همراه با ۱ میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید به دست آمد. همچنین بالاترین وزن تر در محیط کشت حاوی ۱ میلی گرم در لیتر کینتین همراه با ۰٫۵ میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید، بالاترین وزن خشک در محیط کشت حاوی ۱ میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید و بیشترین شاخص کلروفیل در محیط کشت حاوی ۲ میلی گرم در لیتر کینتین همراه با ۱ میلی گرم در لیتر کینتین به دست آمدند. نتیجه مطالعه ما نشان داد که استفاده از غلظت های مناسب نفتالین استیک اسید و کینتین باعث تکثیر سریع تر شب بو در شرایط درون شیشه ای می شود.