مقاله اثر غلظت های مختلف سولفات منگنز بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی در گیاه آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: اثر غلظت های مختلف سولفات منگنز بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی در گیاه آفتابگردان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تبادلات گازی
مقاله رنگیزه های فتوسنتزی
مقاله سولفات منگنز
مقاله قند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تراپی سونیا
جناب آقای / سرکار خانم: خاوری نژاد رمضانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش تاثیر غلظت های مختلف سولفات منگنز بر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در گیاه آفتابگردان بررسی گردید. پس از کشت بذرها در پتری دیش، گیاهک های ۵ روزه به گلدان هایی با بستر شنی مرطوب شده با محلول غذایی هوگلند در شرایط کنترل شده (۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی، دمای ۲۵ درجه سانتی گراد در روز و ۱۸ درجه سانتی گراد در شب) انتقال یافتند. گیاهان ۲۰ روزه تحت تیمارهای مختلف سولفات منگنز با غلظت های ۰، ۲۵۰، ۳۵۰ و ۱۵۰۰ میکرومولار قرار گرفتند و پس از ۳۰ روز جهت آنالیزهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی برداشت شدند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سولفات منگنز در محیط، تبادلات گازی، رنگیزه های فتوسنتزی و قند های محلول کاهش و میزان قند نامحلول افزایش یافت.