مقاله اثر غلظت های متفاوت جلبک Chlorella بر رشد و میزان بازماندگی Artemia franciscana که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آبزیان و شیلات از صفحه ۲۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: اثر غلظت های متفاوت جلبک Chlorella بر رشد و میزان بازماندگی Artemia franciscana
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Artemia franciscana
مقاله جلبک کلرلا
مقاله رشد
مقاله بازماندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالارمحمدی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: یحیوی مازیار
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی میرمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی فرد حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آرتمیا در بخش غذای زنده دامنه وسیعی را به خود اختصاص داده تا جایی که در برخی موارد به عنوان غذای زنده منحصر بفرد ارزش پیدا کرده است. در این مطالعه Artemia franciscana تخم گشایی شده در شرایط آزمایشگاهی در پنج تیمار(A, B, C, D, E) هر یک با سه تکرار با تراکم ۵۰۰ عدد در لیتر در ظروف کوچک ۴ لیتری با جلبک کلرلا به مدت ۳ هفته تغذیه گردید. در طول مدت آزمایش تمامی شرایط مانند دما، شوری و pH جهت تمام تیمارها یکسان در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج بعمل آمده مشخص گردید ازنظر طول، تیمار B با تراکم ۱۶ میلیون، از نظر بازماندگی تیمار C با تراکم ۱۲ میلیون و از نظر وزن تیمارB با تراکم ۱۶ میلیون، وضعیت مناسب تری را نسبت به سایر تیمارها داشته اندو اختلاف معنی داری را با سایر تیمارها نشان دادند (p<0.05) هدف از اجرای این پژوهش بررسی اختلاف میان غلظت های مختلف جلبک کلرلا جهت تغذیه ناپلیوس های آرتمیا و مقایسه این غلظت ها جهت سنجش رشد و میزان بازماندگی ناپلیوس ها بود.