سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهروز حبیبی کوتنایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
مرتضی عسکر – دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

از آنجاییکه تکثیر اکثر گیاهان بوسیله بذر باعث هتروزیگوسی شده و زمان بلوغ و گلدهی گیاهان طولانی می شود تکثیر به روشهای غیرجنسی ضروری به نظر می رسید و نیز چون هورمونهای اکسینی در ریشه زایی دخیل می باشند باید بهترین نوع اکسین و موثرترین غلظت آن نیز تعییین گردد نارنج Citrus aurantim L. و نارنج سه برگ Poncirus trifoliata L. Raf. بعنوان پایه برای مرکبات استفاده می شود ارقام روی پایه نارنج دارای قدرت رشد متوسط تاج بزرگ و سیستم ریشه وسیع و عمیق بوده و ضمن مقاومت در برابر سرما نسبتا مقاوم به خشکی می باشند همچنین نارنج سه برگ به سرما بسیار مقاوم است دراین پژوهش اثر دو نوع اکسین نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید در ۴ غلظت صفر، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، و ۴۰۰۰ میلی گرم در لیتر بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار برروی صفات درصد ریشه زایی طول بزرگترین ریشه میانگین طول ریشه و وزن خشک ریشه در شرایط گلدانی در نارنج و نارنج سه برگ مورد بررسی و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.