سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمودرضا ارشدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آ
محسن اعتمادی – استادیار مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن ایزدی نیا – استادیار مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

امروزه خطوط لوله گاز به عنوان یک شریان حیاتی مهم در ادامه زندگی بشر و تأمین آسایش و آرامش او نقشی مهم ایفا می کند. ولی با توجه به گستردگی و وسعت خطوط لوله گاز در سراسر کشور ایران این شریان حیاتی با خطرات بسیار فراوان به خصوص در هنگام زلزله روبروست که موجب شکستگی خطوط لوله، انفجار و آتش سوزی آن می شود. بنابر این در این مقاله لازم به نظر رسید که یک مدل خط لوله گاز درون شهری که با واقعیت و عمل مطابقت داشته باشد، در نرم افزارAnsys مدل شود و پاسخ آن نسبت به شتابنگاشت زلزله ناغان بررسی گردد. ضمنا تأثیر عوامل مختلف از قبیل(قطرو ضخامت، مدول الاستیسیته، جهت برخورد زلزله نوع خاک و عمق مدفون ) در رفتار لوله در برابر تحریکات دینامیکی زلزله بررسی شد . نتیجه بر این شد که بیشترین تاثیر در کاهش پاسخ تغییر مکان لوله مربوط به قطر لوله است.