مقاله اثر عوامل ریزساختاری بر ویژگی های فیزیکو – مکانیکی و رئولوژیکی آمیزه های لاستیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۳۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: اثر عوامل ریزساختاری بر ویژگی های فیزیکو – مکانیکی و رئولوژیکی آمیزه های لاستیکی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاستیک پلی بوتادین
مقاله پیوندهای عرضی کربن – کربن
مقاله ژل
مقاله ویژگی های رئولوژیکی
مقاله ویژگی های فیزیکو – مکانیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوایی گنجعلی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مطیعی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی طباطبایی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله به دلیل تاثیر ریزساختار الاستومرهای موجود در آمیزه لاستیکی بر ویژگی های ویسکوالاستیکی آنها، بررسی تنوع ریزساختار و درصد پیوندهای عرضی از نوع (C-C) درالاستومر پلی بوتادین با روش طیف سنجی ATR FT-IR مدنظر قرار گرفته است. نتیجه های به دست آمده از آزمون رئومتری نشان می دهد، با افزایش درصد ژل در الاستومر پلی بوتادین، میزان تفاوت گشتاور بیشینه و کمینه، گشتاور پخت، مدت زمان بهینه پخت و نیز زمان برشتگی آمیزه کاهش پیدا می کند. همچنین دیده شد که با افزایش درصد ژل در آمیزه ها، ویژگی های مکانیکی آمیزه های یاد شده از جمله خستگی، مدولوس ۱۰۰%، مدولوس ۳۰۰%، مقاومت سایشی و نیروی کششی کاهش، در حالیکه کرنش در نقطه شکست و استحکام کششی آمیزه افزایش می یابد.