سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صادق قورچیان – انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
محمد شکرچی زاده – انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
بابک احمدی – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اخیرا کاربرد سنگدانه های سبک وزن بهعنوان جایگزین بخشی از سنگ دانه با وزن معمولی برای تولید بتن های توانمند مورد توجه قرارگرفته است هدف اصلی از این جایگزینی فراهم کردن منبع رطوبت داخلی برای عمل آوری بتن می باشد این رطوبت بطور تدریجی از سبک دانه ها آزاد شده و باعث عمل آوری داخلی بتن می شود دراین تحقیق سنگدانه های سبک وزن زئولیت و لیکا جایگزین بخشی از ماسه درنمونه های ملات شده است آزمایش جمع شدگی طبق استاندارد ASTM C 157 و همچنین آزمایش مقاومت فشاری ۷ روزه و ۲۸ روزه طبق استاندارد ASTM C109 انجام گردید و مشاهده شدکه استفاده ازاین دو نوع سبک دانه باعث کاهش جمع شدگی درملاتهای با نسبت آب به سیمان کم و افزایش مقاومت فشاری ۷ روزه و ۲۸ روزه در ملاتهای با نسبت آب به سیمان زیاد می شود.