سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هرمز فامیلی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن تدین – استادیار دانشکده عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان
مسعود سیمین پور – کارشناس ارشد مهندسی مدیریت ساخت

چکیده:

استفاده از بخار آب در ساخت قطعات پیش ساخته بتنی با توجه به مزیت های نسبی کاهش زمان عمل آوری ضریب ایمنی بیشتر نسبت به روشهای تسریع شده دیگر سادگی روش و همچنین کاهش نسبی هزینه های تولید امروزه با استقبال بیشتری از سوی تولید کنندگان روبرو می باشد با توجه به این رویکرد مطالعه پیمایش و بررسی دوام اینگونه قطعات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است دراین تحقیق ۴ نمونه شامل آزمونه های آزمایشگاهی و آزمونه های جداول سنتی در دماهای ۴۵ و ۶۵و ۷۵ درجه سانتی گراد و همچنین دمای استاندارد ۲۳ درجه ساخته و بلوغ کلیه نمونه ها معادل با سن نمونه عمل آمده در شرایط استاندارد محاسبه گردید. نمونه ها با یک طرح مخلوط یکسان با استفاده از سیمان پرتلند نوع ۲ و اسلامپ ۶۰-۹۰ میلیمتر با حداکثر اندازه سنگدانه ۲۰ میلیمتری نسبت آب به سیمان ۰/۴۵ و همچنین میزان ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب ساخته شدند.