سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاوه قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه حکیم سبزواری
بهمن کروجی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده:

بهینه سازی مورفولوژی سیلیسیم در آلیاژ های هایپر یوتکتیک آلومینیم سیلیسیم سبب افزایش ویژگی های مکانیکی آلیاژ می گردد. در این پژوهش اثر عملیات کیفی مذاب با افزودن منیزیم واسترانسیم و روش سطح شیبدار روی اصلاح ریزساختار و سختی آلیاژAl-17% Si بررسی شد. افزودن منیزیم موجب ریز شدن و اصلاح مورفولوژی سیلیسیم اولیه از حالت تیغه ای و گلبرگی به چندوجهی منظم شد و همچنین افزودن همزمان منیزیم و استرانسیم موجب ریز شدن و اصلاح مورفولوژی هر دو فاز سیلیسیم اولیه و سیلیسیم یوتکتیک شد. اثر ترکیبی عملیات کیفی مذاب و روش سطح شیبدار موجب ریزتر شدن سیلیسیم اولیه شد. با ریزتر شدن و اصلاح مورفولوژی سیلیسیم اولیه سختی نیز افزایش یافت