سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه داداشیان – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر,تهران، ایران
مجید منتظر – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر,تهران، ایران
شهره فردوسی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر,تهران، ایران

چکیده:

عملیات کوپلیمریزاسیون گرافت منومر اکریلیک اسید روی پارچه پلی استر با استفاده از آغازگر بنزوئیل پراکساید انجام و شرایط بهینه عملیات (بالاترین درصد گرافت) در غلظت۰ /۹۳M منومر و ۵/۴۸*۱۰(-۳)M آغازگر به دست آمد. سپس عملیات آماده سازی به وسیله هیدرولیز قلیائی با سود روی پارچه های خام و پس از آن عملیات کوپلیمریزاسیون گرافت روی نمونه های آماده سازی شده انجام گرفته است و اثر شرایط مختلف عملیات آماده سازی نظیر زمان، دما و غلظت روی کاهش وزن نمونه و درصد گرافت بررسی شده است. آزمایشات استحکام، رطوبت بازیافتی، تصویربرداری با SEM و طیف سنجی FTIR برای تعیین خصوصیات کالای گرافت شده مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که انجام عملیات آماده سازی با سود به نحو قابل توجهی درصد گرافت حاصل روی کالا را افزایش می دهد و افزایش شدت عملیات آماده سازی به صورت کنترل شده و به نحوی که موجب تخریب کالا نگردد، می تواند جهت افزایش درصد گرافت و بهبود خصوصیات کالای عمل شده به کار رود.