مقاله اثر عملیات پوشانندگی پارچه با فلز با استفاده از پلاسمای سرد بر رنگ پذیری پارچه های فاستونی (پلی استر پشم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۱۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: اثر عملیات پوشانندگی پارچه با فلز با استفاده از پلاسمای سرد بر رنگ پذیری پارچه های فاستونی (پلی استر پشم)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی استر
مقاله پشم رنگرزی
مقاله رنگ طبیعی
مقاله پلاسمای سرد
مقاله پوشانندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدی شیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اثرعملیات پوشش دهندگی پارچه با فلز مس با استفاده از پلاسمای سرد بر رنگپذیری پارچه پلی استر پشمی (فاستونی) در دمای جوش مورد بررسی قرار گرفته است. در این عملیات از رنگهای متال کمپلکس، طبیعی (روناس، اسپرک) و دیسپرس در رنگرزی پارچه پلی استر پشمی استفاده شده است. در بررسی نتایج حاصل از این عملیات از دستگاههای اسپکتروفوتومتر انعکاسی، میکروسکوپ الکترونی و EDX استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصله از اسپکتروفوتومتر انعکاسی، جذب رنگ در شرایطی که پارچه تحت عملیات پلاسما به مدت ۵ دقیقه با فلز مس پوشش داده شده بالاترین مقدار جذب رنگ را در رنگرزی با رنگهای مختلف کاربردی در این آزمایش داشته است. همچنین سطح پارچه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی در شرایط مختلف بررسی شده و ثبات شستشویی مس پوشش داده شده با استفاده از EDX مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین به طور کل و با توجه به نتایج حاصله از آزمایشهای دیگر عملیات پوشش دهی پارچه پلی استر–پشمی با فلز مس تحت عملیات پلاسمای سرد روشی در جهت بهبود رنگرزی در دمای جوش است.