سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

معصومه منصوری – کارشناس گیاهان دارویی و عضو انجمن علمی گیاهان دارویی
مینا بیگلری – کارشناس گیاهان دارویی و عضو انجمن علمی گیاهان دارویی
پژمان قاسمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ا
علی مهرآفرین – عضو هیات علمی گروه پژوهشی کشت و توسعه پژوهشکده گیاهان دارویی جها دانش

چکیده:

اشک ایوب با نام علمی (Coix lacryma) متعلق به خانواده گندمیان (Poaceae) می باشد. این گیاه علاوه بر اینکه یک علف هرز می باشد اما امروزه به عنوان یک گیاه دارویی مطرح شده است. به منظور بررسی اثر عمق کشت و تراکم بوته بر جوانه زنی و رشد گیاهچه اشک ایوب آزمایشی در قالب فاکتوریل با دو سطح و سه تکرار بر اساس طرح بلوک کامل تصادفی در گلخانه های پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واقع در کرج ( مرداد ۱۳۹۰) اجرا شد. عامل اول شامل عمق های مختلف با ۶ سطح (۱ و ۱/۵ و ۲ و ۲/۵ و ۳ و ۳/۵ سانتی متر) و عامل دوم تراکم های مختلف شامل ۴ سطح ( ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ عدد بذر در واحد سطح) می باشد. بذور گیاه اشک ایوب از بانک ژن پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی تهیه شد و در خزانه ای به متراژ ۱۰ متر مربع که به ۷۲ قطعه مساوی تقسیم شده بود کشت گردید. نتایج نشان داد که تیمارها بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه شامل : درصد جوانه زنی، ارتفاع بوته، طول ساقه چه، وزن تر و خشک کل، مزن تر و خشک ریشه چه ، طول برگ، عرض برگ، قطر طوقه، وزن تر و خشک برگ و شاخص ویگور اول و دوم در سطح ۵ درصد تاثیر معنی داری (۰٫۰۵≥p) دارند ولی بر سرعت جوانه زنی، تعداد برگ و طول ریشه چه تاثیر معنی داری ندارد. با استناد به نتایج حاصله مشخص شد که اشک ایوب ( با توجه به نوع استقرار آن در زمین) تراکم های بالا را نمی پسندد و به تراکم های بالا حساس بوده و عملکرد خوبی نخواهد داشت. همچنین مشخص شد که این گیاه نیز به عمق کشت حساس بوده و با در نظر اکوفیزیولوژی بذر و خود گیاه، به عمق های بالاتر از ۱/۵ سانتی متر حساس می باشد و از سرعت زنی آ« به طور محسوسی کاسته می شود.