مقاله اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زهاب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۶۱ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زهاب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دبی زهاب
مقاله شوری
مقاله عمق کارگذاری زهکش ها
مقاله عمق لایه محدودکننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاران روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری عبدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کشکولی حیدرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: برومندنسب سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاهش دادن مقدار زهاب خروجی و بالا نگه داشتن سطح ایستابی در نزدیکی عمق ریشه با کاهش عمق کارگذاری زهکش ها درجهت حفاظت از منابع آب و خاک، از نگرش های نوین زهکشی می باشد. در این تحقیق برای بررسی تاثیر کاهش عمق زهکشی بر شوری و دبی زهاب، دو مزرعه ۱۱-۹R با عمق متوسط زهکشی ۲ متر با فاصله ۶۰ متر و مزرعه ۷-۸R با عمق متوسط زهکشی ۱٫۴ متر و فاصله ۴۰ متر در اراضی کشت نیشکر جنوب خوزستان انتخاب شد. طی دوره تحقیق با احداث شش گروه پیزومتر در دو مزرعه با فواصل مختلف از جمع کننده زهاب، تراز سطح آب زیرزمینی و دبی زهاب به صورت روزانه و شوری آب زیرزمینی و زهاب در هر دور آبیاری اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش آبیاری ها، اختلاف بار هیدرولیکی بین لایه های پایین نسبت به لایه های بالایی در هر دو مزرعه جریان عمودی را به سمت بالا برقرار می کند. همچنین با کاهش عمق کار گذاری زهکش ها، مقدار شوری آب زیرزمینی کاهش یافت، لیکن این تغییرات شوری به عمق لایه محدود کننده نیز وابسته بود. همچنین مشخص شد که شوری زهاب علاوه بر شوری آب آبیاری تحت تاثیر شوری آب زیرزمینی بوده و تفاوت در عمق زهکشی، موقعیت لایه محدود کننده و وجود عدسی های ماسه ای بر این شوری موثر است. همچنین با کاهش عمق زهکشی دبی زهاب به شدت کاهش یافت به طوری که در مزرعه ۱۱-۹R، دبی زهاب خروجی ۳٫۸۶ لیتر برثانیه و در مزرعه ۷-۸R این مقدار به ۰٫۷۴ لیتر بر ثانیه رسید.