مقاله اثر عصاره گل راعی (.Hypericum perforatum L) بر مورفومتری اندام های گوارشی در موش های صحرایی نژاد ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در داروهای گیاهی از صفحه ۲۳۹ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره گل راعی (.Hypericum perforatum L) بر مورفومتری اندام های گوارشی در موش های صحرایی نژاد ویستار
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل راعی یا هوفاریقون
مقاله مورفومتری
مقاله سیستم گوارشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدحج مریم
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی وکیلی صالح
جناب آقای / سرکار خانم: ساری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری اسرافیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: گل راعی یا هوفاریقون (Hypericum perferatum L.) حاوی هایپرسین و هایپرفورین می باشد که با رسپتورهای اوپیوئیدی و گابا باند می شوند. اثرات فارماکولوژیک متعددی مانند ضددردی، آرام بخشی، تسکین دهنده، ضداسپاسم، ضدتشنج، ضدافسردگی و ضدباکتریایی آن به اثبات رسیده است. در این پژوهش دو سطح چای کوهی (۲۵۰ mg/kg.bw و ۵۰۰) بر مورفومتری اندام های گوارشی رت های ویستار بررسی شد.
روش تحقیق: از میان ۵۴ سر موش آزمایش با ۶ تکرار، اثر عصاره هوفاریقون در سه تیمار ارزیابی شد. ۳ سر موش از هر تیمار جهت مورفومتری معده، روده کوچک و بزرگ و نیز طحال به طور تصادفی انتخاب شدند. تیمارها عبارت از گروه کنترل (دریافت کننده آب مقطر)، گروه دو و سه به ترتیب دریافت کننده عصاره هوفاریقون سطح (۲۵۰ mg/kg.bw و ۵۰۰) بودند. موش ها به مدت ۳۰ روز و به صورت یک روز در میان، عصاره هوفاریقون را از طریق گاواژ دریافت کردند. در انتهای آزمایش پس از بی هوشی، اندام های مورد نظر ارزیابی شدند.
نتایج و بحث: یافته ها حاکی از آن بود که سطح ۲۵۰ mg/kg.bw عصاره در مقایسه با گروه کنترل، باعث افزایش معنی دار وزن روده بزرگ شده است (p<0.05). هم چنین طول روده بزرگ در سطح ۲۵۰ mg/kg.bw و ۵۰۰ در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی دار داشته است (p£۰٫۰۵).
توصیه کاربردی/ صنعتی: با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر می توان از این گیاه در افزایش وزن استفاده کرد.