مقاله اثر عصاره هیدروالکلی گل رازک (.Humulus lupulus L) بر میزان هورمون ها و سلول های دودمانی جنسی در موش های سوری نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۵۱۴ تا ۵۲۱ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هیدروالکلی گل رازک (.Humulus lupulus L) بر میزان هورمون ها و سلول های دودمانی جنسی در موش های سوری نر بالغ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رازک
مقاله تستوسترون
مقاله استروژن
مقاله پروژسترون
مقاله اسپرماتوگونی
مقاله اسپرماتوسیت
مقاله اسپرماتید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی کازرونی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رازک گیاهی با مصارف صنعتی و پزشکی است که در درمان برخی از بیماری ها از آن استفاده می نمایند. ناباروری یکی از مسائل مهم پزشکی است که درمان آن با داروهای شیمیایی برای بیماران عوارض جانبی فراوانی بر جای می گذارد. با توجه به عوارض کم تر داروهای گیاهی، هنوز تحقیقات چندانی بر روی رازک انجام نشده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره گل رازک بر میزان هورمون ها و سلول های دودمانی جنسی در موش سوری نر بالغ، انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی بر روی ۴۰ سر موش سوری نر بالغ که به ۵ گروه ۸ تایی شامل گروه های کنترل، شاهد و سه دسته تجربی دریافت کننده عصاره گل رازک با دوزهای ۵۰ mg/kg، ۱۰۰ و ۱۵۰ تقسیم شدند، انجام گردید. تجویزها برای مدت ۳۵ روز و به صورت گاواژ انجام گرفت. در پایان دوره با خون گیری از قلب حیوانات و با جداسازی سرم از نمونه ها میزان هورمون های تستوسترون، استروژن، پروژسترون و با جداسازی بیضه های موش ها تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و اسپرماتید شمارش و داده ها با کمک آزمون های ANOVA و توکی ارزیابی گردیدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که رازک باعث افزایش معنادار هورمون های استروژن، تستوسترون و افزایش تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و اسپرماتید می شود اما بر میزان پروژسترون تاثیری نداشته است.
نتیجه گیری: عصاره گل رازک احتمالا با داشتن ترکیبات فیتواستروژنی و از طریق تحریک ترشح
LH باعث افزایش هورمون های استروژن، تستوسترون و افزایش تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و اسپرماتید می گردد و لذا با انجام تحقیقات بیش تر می توان از رازک در کمک به مردان نابارور بهره جست.