مقاله اثر عصاره هیدروالکلی پروپولیس ایرانی بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در موش های سفید بزرگ آزمایش گاهی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۳۸۸ تا ۳۹۵ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هیدروالکلی پروپولیس ایرانی بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در موش های سفید بزرگ آزمایش گاهی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله پروپولیس
مقاله استرپتوزوتوسین
مقاله قند خون
مقاله نمایه لیپیدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثامنی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رامهرمزی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: بندگی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهریان عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صفری منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: تبریزی امجد محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دیابت، شایع ترین بیماری آندوکرین است که در آن بسیاری از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم از جمله قند و لیپیدها تغییر می کنند. پروپولیس به عنوان یکی از محصولات طبیعی زنبور عسل دارای خواص زیستی متنوع و بسیار مفیدی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پروپولیس ایرانی بر میزان گلوکز، نمایه لیپیدی، کراتینین و BUN سرم خون در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، ۴۰ سر موش صحرایی نر ویستار با وزن تقریبی ۲۰۰±۲۰ گرم به طور تصادفی در ۵ گروه ۸ تایی، شامل گروه های: کنترل، دیابتی، دیابتی دارونما و دو گروه دیابتی درمان با عصاره پروپولیس توزیع گردیدند. دیابت با یک بار تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (۶۰ mg/kg) ایجاد گردید. به گروه های تیمار، عصاره با دوز۱۰۰ mg/kg  و 200 روزانه و به مدت ۶ هفته گاواژ گردید. در پایان، وزن بدن و کلیه حیوان، سطوح سرمی گلوکز، BUN، کراتینین، LDL -c, TG HDL-c, و کلسترول توتال موش ها اندازه گیری شد.
یافته ها: عصاره هیدروالکلی پروپولیس به طور معنی داری باعث افزایش وزن بدن و کاهش وزن کلیه در موش های دیابتی تیمار شده با عصاره گردید. هم چنین پروپولیس به طور معنی داری باعث مهار افزایش سطح گلوکز، کلسترول، کراتینین،BUN, TG LDL-c  و افزایش سطح HDL-c در موش های دیابتیتحت درمان در مقایسه با حیوانات دیابتی بدون درمان شد.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که عصاره هیدروالکلی پروپولیس ایرانی دارای اثر کنترلی بر قند و تعدیل کنندگی بر تعدادی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون در حیوانات دیابتی بوده و احتمالا در درمان و پیش گیری از دیابت موثر می باشد.