مقاله اثر عصاره هیدروالکلی مریم گلی (.Salvia officinalis L) بر کاهش التهاب درموش کوچک آزمایشگاهی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۱۳۶ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هیدروالکلی مریم گلی (.Salvia officinalis L) بر کاهش التهاب درموش کوچک آزمایشگاهی نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر ضدالتهابی
مقاله دگزامتازون
مقاله موش کوچک آزمایشگاهی
مقاله .Salvia officinalis L

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاک پور شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مرندی سایه
جناب آقای / سرکار خانم: احدی عالی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به مقاومت میکروارگانیسم ها به داروهای شیمیایی، گیاهان دارویی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. بر این اساس اثرات ضد افسردگی، ضد میکروبی، ضد دردی و آنتی اکسیدانی گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.) نیزمورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر نقش عصاره هیدروالکلی مریم گلی بر کاهش التهاب القا شده ناشی از تزریق گزیلن در گوش راست موشهای کوچک آزمایشگاهی نر مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، در گروه های تجربی ۰٫۰۳ میلی لیتر گزیلن در لاله گوش راست موشهایی با وزن ۲۵- ۲۰ گرم به صورت زیر جلدی تزریق شد. عصاره هیدروالکلی مریم گلی (۱۵۰, ۱۰۰, ۵۰, ۱۰ mg/kg) و دگزامتازون ۳۰ (۱۵mg/kg) دقیقه قبل از تزریق گزیلن به صورت داخل صفاقی به گروه هایی از حیوانات تجویز شد. التهاب براساس تفاوت وزنی قطعات ۶mm جدا شده از هر یک از دو گوش آزمایش شده و آزمایش نشده موش ها سنجیده شد. پس از تزریق، تعداد گلبول های سفید سرم خون حیوانات شمرده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی مریم گلی باعث کاهش التهاب می شود که با اثر دگزامتازون قابل مقایسه است.
نتیجه گیری: عصاره هیدروالکلی مریم گلی دارای اثر ضد التهابی است که احتمالا به دلیل وجود فلاونوئیدها و ترپن های موجود در گیاه است.