سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی حیدری مجد – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد سبزو
سیدعلی مرتضوی – استاد گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی م
جواد اصیلی – استادیار گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی علوم پزشکی مشهد
شادی بلوریان – مدیر گروه پژوهشی افزودنی های غذایی جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده:

در این پژوهش اثر اضافه کردن عصاره متانولی ۸۰% گیاه پونه گاوی با نام علمیflomideschema.p بر روی پایداری روغن سویا(شاخص induction period (بررسی شد. . برای بهینه سازی فرایند در آزمون ها ۳ فاکتور دما̨̨̨ زمان و PH مورد بررسی قرار گرفت. هر یک از فاکتورها در ۳ سطح انجام شدند که شامل مدت زمان تیمار (۱۵̨̨̨ ۳۵و۵۵ دقیقه) ̨̨̨ دما (۱۵̨̨̨ ۳۰و ۴۵درجه سانتیگراد) و PH (6̨̨̨ ۷و۸) بودند. این طرح از طریق Box_Behnken در ۳ فاکتور و در ۳ سطح که شامل ۱۷ آزمون است انجام شد. نتایج به دست آمده از آنالیز رگرسیون درجه دوم نشان می دهد بیشترین زمان دوره القا دردمای ۳۰درجه سانتیگراد̨̨̨ ph=7و زمان ۵۳ دقیقه می باشد. تحت این شرایط میزان پایداری روغن سویا بر حسب دوره القا ۵٫۶h بود در برسی نتایج و روند نمودارها زمان به عنوان موثرترین فاکتور شناسایی شد.این پژووهش در پژوهشکده اقبال دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۸۹-۹۰ به انجام رسید