مقاله اثر عصاره قلبی نوزاد موش NMRI بر تمایز سلول های بنیادی بند ناف موش NMRI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره قلبی نوزاد موش NMRI بر تمایز سلول های بنیادی بند ناف موش NMRI
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بند ناف
مقاله سلول های بنیادی مزانشیمی
مقاله عصاره قلبی
مقاله تمایز
مقاله سلول های شبه قلبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پریور کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ممیزصفت مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حیاتی رودباری نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: بنانج مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف، سلول های پرتوانی هستند که قابلیت تبدیل و تمایز به انواع مختلفی از سلول ها را دارند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیرات القایی عصاره قلبی نوزاد موش NMRI بر سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف جنین موش NMRI بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، ابتدا سلول های بنیادی از بند ناف جنین های ۱۸ – ۱۶ روزه جدا و کشت داده شدند. پلیت حاوی سلول های بنیادی در انکوباتور CO2 که در دمای ۳۶٫۵ درجه سانتی گراد و رطوبت ۵ درصد تنظیم شده بود انکوبه شد و از ۷ تا ۱۰ روز پس از کشت به فاصله چهار روز در میان به پلیت ها ۴۰ لاندا عصاره قلب موش ۱۴ روزه اضافه شد. پس از ۲۱ روز از اضافه کردن اولین عصاره قلبی سلول های مزانشیمی شروع به تمایز به سمت سلول های شبه قلبی کردند. به منظور بررسی میزان بیان مارکر های خاص سلول های قلبی از روش ایمنوسیتوشیمی استفاده گردید. برای این منظور از آنتی بادی اولیه آلفا اسموس ماسل اکتین به عنوان مارکر سلول های قلبی استفاده شد.
یافته ها: تغییرات مورفولوژیکی و مطالعات ایمنوسیتوشیمی وجود پروتئین آلفا اسموس ماسل اکتین که نشان دهنده تمایز سلول های مزانشیمی به سلول های عضلانی شبه قلب است را نشان داد.
نتیجه گیری: سلول های مزانشیمی بنیادی بند ناف توانایی تمایز به سلول های شبه قلبی در حضور عصاره قلبی را دارند و این توانایی تحت تاثیر فاکتورهای رشد القایی موجود در عصاره مذکور مشاهده گردید.