سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد مهدی قربانی – مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
شیرافکن کردی – دپارتمان بیوتکنولوژی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ت

چکیده:

سلول‌های T ناظم (T regulatory) سلو‌هایی با توانایی تنظیم سیستم ایمنی هستند که نه تنها پاسخ‌های اتوایمیون را مهار می‌کنند بلکه سبب مهار بسیاری از پاسخ‌های پاتولوژیک و فیزیولوژیک نسبت به آنتی‌ژن‌ها می‌گردند. اختلال در سیستم ایمنی باعث ایجاد بیماریهای اتوایمیون، تومور، سرطان و سندروم نقص ایمنی می‌گردد. سلول‌های تک هسته ای خون محیطی افراد مورد مطالعه با استفاده از ماده فایکول براساس شیب گرادیانت جداگردید. سپس غلظت‌های مختلفی از عصاره گیاه الکانا فریژیدا در محیط کشت سلولی RPMI به سلول‌های تک هسته ای بمدت ۴۸ ساعت اضافه گردید. پس از آن به منظور بررسی اثر فانکشنال الکانا فریژیدا و تولید c DNA از سلول های کشت داده شده mRNA استخراج گردید. علاوه بر این با استفاده از پرایمر‌های اختصاصی ژن FOXp3، بروز ژن در مقایسه با کنترل بررسی قرار گرفت. اثر غلظت های مختلف الکانا فریژیدا بر بروز ژن FOXP3 در سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی نشان می دهد که عصاره گیاه سبب کاهش بروز ژن در مقایسه با کنترل شده است و اختلاف معنی‌داری بین تست ها و کنترل دیده شده است p<0.05. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که داروی الکانا فریژیدا سبب کاهش بروز ژن Foxp3 شده و احتمالا می‌تواند نقش موثری در پیشگیری از بروز سرطان با کاهش اثرات مهاری سلول‌های Treg داشته باشد و لذا افق تازه‌ای در درمان‌های مکمل فراهم شود.