مقاله اثر عصاره آبی- الکلی هسته انگور قرمز بر میزان جریان خون مفصل زانو در موش های صحرایی دریافت کننده سرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره آبی- الکلی هسته انگور قرمز بر میزان جریان خون مفصل زانو در موش های صحرایی دریافت کننده سرب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره هسته انگور
مقاله جریان خون مفصل زانو
مقاله سرب
مقاله سدیم نیتروپروساید (SNP)
مقاله فعالیت آنتی اکسیدانی
مقاله رادیکال های آزاد اکسیژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهرجردی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بدوی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عاشورزاده ساره
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عجمی مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: افزایش تولید رادیکال های آزاد اکسیژن در حیوانات دریافت کننده سرب نقش اصلی را در افزایش فشار خون شریانی به عهده دارد. در این مطالعه، اثر عصاره آبی- الکلی دانه انگور قرمز به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی بر میزان فشار خون و تغییرات جریان خون مفصل زانو در موش های دریافت کننده سرب بررسی شد.
مواد و روشها: در این پژوهش از ۳۲ موش صحرایی نژاد ویستار استفاده شد. موش ها به ۴ دسته هشت تایی تقسیم شدند: گروه شاهد، گروه دریافت کننده آب حاوی ۱۰۰ ppm استات سرب به تنهایی، گروه دریافت کننده عصاره به تنهایی (۱۰۰ mg/kg عصاره) و گروهی که هم عصاره و هم سرب (۱۰۰ ppm استات سرب و ۱۰۰ mg/kg عصاره) به مدت ۶۰ روز دریافت کردند. برای اندازه گیری تغییرات فشار خون از کاف دمی استفاده شد. امواج فشار خون بعد از تقویت و فیلتر شدن با استفاده از نرم افزارچارت -۵ پاورلب روی صفحه نمایش رایانه نشان داده می شد. تغییرات جریان خون با استفاده از دستگاه جریان سنج لیزری دو کاناله اندازه گیری شد. جریان خون مفصل زانو در پاسخ به تجویز موضعی سدیم نیتروپروساید (SNP) به عنوان شل کننده غیر وابسته به آندوتلیوم بررسی شد.
یافته ها: تماس دراز مدت با سرب به صورت معنی داری باعث افزایش فشار خون (۱۲۹٫۱۲±۳٫۳) شد (P<0.05). مصرف عصاره هسته انگور به صورت معنی داری (P<0.001) مانع افزایش فشار خون ناشی از سرب در گروه دریافت کننده سرب و عصاره هسته انگور شد (۱۱۰٫۲۵±۲٫۱۱). SNP با دز SNP 10-4MOL با افزایش قطر عروق باعث افزایش جریان خون مفصل زانو در گروه دریافت کننده سرب (%۲۲٫۲۸±۱٫۸۹ افزایش) و کاهش فشار خون شد (P<0.05). عصاره دانه انگور از تاثیر سرب بر کاهش جریان خون مفصل زانو در پاسخ به SNP در گروه دریافت کننده سرب جلوگیری کرد (P<0.05).
نتیجه گیری: عصاره هسته انگور احتمالا با خاصیت آنتی اکسیدانی قوی و با حذف رادیکال های آزاد، فشار خون رادر گروه دریافت کننده سرب کاهش می دهد و بنابراین، می تواند از اثرات سمی سرب جلوگیری کند.