سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین بیژن پور – دانشجوی کارشناسی ارشدآبیاری وزهکشی واحد علوم و تحقیقات اهواز
حیدرعلی کشکولی – استاد گروه آبیاری وزهکشی واحد علوم و تحقیقات خوزستان- دانشگاه آزاداسل
سیروس جعفری – استادیار دانشکده خاکشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
فروتن بهادری – کارشناسان مدیریت تحقیقات کاربردی کشت و صنعت امیرکبیر

چکیده:

کشت و صنعت امیرکبیر درجنوب است ان خوزستان واقع است . خاک مناطق جنوبی استان خوزستان دارای بافت سنگین و ساختمان نیافته می باشند و مسئله شوری از جمله مشکلاتی است که با مواجه ایم. در مزارع این کشت و صنعت نی روی پشته کشت می شود. خشکسالی و کیفیت پائین آب آبیاری ما را برآن داشت تا با اجرای طرح عدم راتونینگ در مزراع راتون وضعیت شوری روی پشته هاودرفاروها را مورد بررسی قرار دهیم . طرح در غالب بلوک کاملاً تصادفی با سه تیمار : الف – عدم شیار زنی، ب – شیارزنی با عمق ۱۵ cm ، ج – شیارزنی با عمق معمولی(۳۵cm) در چهار تکرار انجام شد.تیمار بدون شیارزنی شوری روی پشته ها را بهتر کنترل نمود. این اختلاف در قسمت جلوی جویچه ها، در سطح ۵ درصد معنادار شد، ولی در شوری جویچه ها اختلاف معنادار مشاهده نگردید.