سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن صالحی – دانشیار بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز
سمیه اسماعیلی – دانشجوی سابق کارشناس یارشد بخش علوم باغبانی

چکیده:

آزمایشی در سالهای ۱۳۸۷-۱۳۹۹ و ۱۳۸۸-۱۳۸۹ در ۳ سطح نوری (۸ و ۱۲ و ۱۶ ساعت) در ماههای با طول روز کوتاه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که با طولانی کردن نورگاه بر میزان کلروفیل، فتوسنتز و محتوای نسبی آب (RWC) افزوده شد. میزان پرولین و نشت یونی برگ های چایر با کاهش نورگاه افزایش یافت . کوتاه شدن طول روز سبب افزایش میزان قند های احیا کننده شاخساره و ریشه گردید . میزان نشاسته روند وارونه ای با میزان قندهای احیا کننده نشان دادند.