سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمیه اسماعیلی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
حسن صالحی – دانشیار بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

چایر مهمترین چمن گرمسیری و نیمهگرمسیری است که مقاومت بالایی به شوری، خشکی و پاخوری دارد . با وجود این ویژگیهای خوب چایر مهمترین مشکل آن، خفتگی زمستانه و از دست رفتن رنگ سبز میباشد. به همین منظور آزمایشی در مزرعه سالهای ۱۳۸۷-۱۳۸۹ در ۳ سطح نوری ( ۸ و ۱۲ و ۱۶ ساعت) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که با طولانی کردن نورگاه بر کیفیت ظاهری و عامل های رشدی مانند ارتفاع شاخساره، وزن تر و خشک روشاخساره، وزن تر و خشک ته شاخساره، ارتفاع شاخساره، تراکم پنجه، میانگین عمق ریشه دهی، وزن تر و خشک ریشه افزوده شد.