سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا عبداله زاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
احمد نیکنام – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
شهروز محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

مقدار ضریب رفتار R یک سازه به پارامترهای گوناگونی مانند سطح خر لرزه خیزی شرایط خاک محل احداث سازه میزان بارهای وارد برسازه زمان تناوب سازه و … وابسته است از این رو برای تحلیل و طراحی هرچه دقیق تر سازه ها می بایست ضریب رفتار واقعی برای هر نوع سیستم سازه ای خاص تعیین گردد که این امر مستلزم تعیین پارامترهای رفتار غیرخطی سازه ها می باشد یکی از این پارامترهای لرزه ای ضریب کاهش ناشی از اضافه مقاومت می باشد با توجه به معایب رفتار لرزه ای مهاربندهای هم محور معمولی از نظر شکل پذیری و استهلاک انرژی نه چندان مناسب آنها امروزه مهاربندهای هم محور بزرگ مقیاس به عنوان نسل جدید سیستم مهاربندی مطرح شده اند هدف ازارائه این مقاله بررسی رفتار لرزه ای این نوع مهاربندها در سطح شکل پذیری ویژه و تعیین ضریب کاهش ناشی از اضافه مقاومت آنها متناسب با آیین نامه ۲۸۰۰ و مقایسه آن با مقادیر ارائه شده در سایر آیین نامه های مرتبط می باشد.