سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهرناز حاتمی – دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
عبدالله حاتم زاده – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
محمود قاسم نژاد – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

در این پژوهش، اثرات ضد میکروبی تیمار کوتاه مدت (پالسینگ) نانو ذرات نقره و نیترات نقره در ارتباط با افزایش ماندگاری گل های شاخه بریده رز رقم ’رد ریبون‘ بررسی شده است. ساقه های تیمار شده به آب مقطر منتقل شدند و صفاتی مانند عمر گل، میزان جذب آب، تراکم باکتری در آب گلدان و پایین ساقه و همچنین انسداد آوندی بررسی شدند. تیمار پالسینگ نانوذرات نقره ۵۰ همراه با ساکارز % ۵ درصد به مدت ۱ ساعت، طول عمر گل ها را افزایش داده و از کاهش وزن تر در طی نگهداری کاسته است. تعداد باکتری ها در محلول گلدانی (شاهد) با گذشت زمان افزایش یافت اما با تیمار پالسینگ نانو ذرات نقره به همراه ساکارز % ۵ کاهش یافت. تعداد باکتری ها در انتهای ساقه بیشتر از محلول گلدانی بوده است. تیمار با نانوذرات نقره در مقایسه با دیگر تیمارها از انسداد آوندی جلوگیری کرده و طول عمر گل بریده رز را افزایش داده است. بنابراین، اثرات مثبت نانوذرات در افزایش ماندگاری گل های بریده رز را می توان به جلوگیری از رشد باکتری ها در محلول گلدانی و انتهای ساقه مربوط دانست.