مقاله اثر ضد درد ان استیل سیستئین در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم آذر ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۶۸۲ تا ۱۶۸۹ منتشر شده است.
نام: اثر ضد درد ان استیل سیستئین در موش صحرایی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ان
مقاله استیل سیستئین
مقاله اثر ضد درد
مقاله آزمون پلانتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی یاسمن
جناب آقای / سرکار خانم: مولودی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدپناه اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده کامبیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ان-استیل سیستئین نوع استیله از اسید آمینه ال-سیستئین است که به طور گسترده به عنوان پادزهر در مسمومیت با استامینوفن و همچنین به عنوان یک موکولیتیک در بیماری انسدادی مزمن ریوی استفاده می شود. به تازگی اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی نیز برای این دارو گزارش شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضد دردی ان-استیل سیستئین در موش صحرایی به روش آزمون پلانتار بود.
روش ها: در این مطالعه موش های صحرایی نر از نژاد ویستار در ۶ گروه ۸ تایی قرار گرفتند. گروه های تحت آزمایش به ترتیب مقادیر ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن ان-استیل سیستئین، گروه های شاهد مثبت به ترتیب: استامینوفن ۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، مورفین ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن و گروه شاهد منفی نرمال سالین ۱ میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن از طریق داخل صفاقی دریافت نمودند. اثر ضد درد با استفاده از دستگاه آزمون پلانتار در زمان های صفر، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه انجام شد.
یافته ها: نتایج مطالعه ما نشان داد اثر ضد دردی ان-استیل سیستئین ۳۰ دقیقه بعد از تزریق در تمام دوزهای به کاررفته بیشتر از گروه شاهد بود. اما در زمان های ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه تفاوت معنی داری با گروه شاهد در آزمون پلانتار دیده نشد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که ان-استیل سیستئین دارای اثر ضد درد می باشد که برای روشن شدن مکانیسم آن مطالعات بیشتری لازم است.