مقاله اثر ضد آفلاتوکسینی لاکتوباسیلوس کازئی بعنوان پروبیوتیک درماست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۹۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: اثر ضد آفلاتوکسینی لاکتوباسیلوس کازئی بعنوان پروبیوتیک درماست
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفلاتوکسین
مقاله آفلاتوکسین M1
مقاله سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس کازئی
مقاله ماست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیداد مرسا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی ثانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: تجلی فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آفلاتوکسین ها گروه بزرگی از مایکوتوکسین ها هستند که توسط گونه های آسپرژیلوس فلاووس، پارازیتیکوس و نومیوس تولید می شوند. آفلاتوکسین M1 مشتق هیدروکسیله نوع B1 است که در شیر و محصولات لبنی یافت می شود. مهمترین اثرات سمی آفلاتوکسین ها ایجاد سرطان کبد می باشد. حضورآفلاتوکسین ها در فرآورده های لبنی نگران کننده است و مورد توجه بسیاری از متخصصین و محققان بهداشت عمومی قرار گرفته است. گزارشات نشان دهنده آن است که استفاده از روش توکسین زدایی میکروبی یکی از روش های موثر درحذف آفلاتوکسین M1 است. از آنجایی که بعضی پروبیوتیک ها به عنوان میکروارگانیسم زنده قابلیت کاهندگی آفلاتوکسین را نشان داده اند، لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد آفلاتوکسینی لاکتوباسیلوس کازئی جهت تولید یک ماست پروبیوتیکی جدید با خواص ضد آفلاتوکسینی است.
مواد و روش کار: شیر آلوده شده به آفلاتوکسین M1 در غلظت های ۰٫۷۵, ۰٫۵, ۰٫۱, ۰٫۰۵ ppb به منظور اثر حذف آفلاتوکسین M1 توسط استارتر و سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس کازئی (۴۳۱-Lb.casei) در ۴۲ درجه سانتی گراد تلقیح شد. بعد از اینکوباسیون ماست حاصله سانتریفوژ شد و سوپرناتانت بدست آمده برای تعیین غلظت آفلاتوکسین باقی مانده توسط روش الایزای رقابتی تعیین گردید و نتایج توسط نرم افزار آماری ۱۶ SPSS تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد میانگین درصد حذف آفلاتوکسین M1 توسط سویه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی۹۴٫۱۵ % بود.
نتیجه گیری: سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس کازئی می تواند به عنوان یک روش ایمن، بدون از دست رفتن ارزش تغذیه ای برای حذف آلودگی مورد استفاده قرار گیرد.