سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه مهماندوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
مهرایین قاسمی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی دانشگاه از
سارا رئیسی –
وحید لقمانی –

چکیده:

گرچه مطالعات اولیه روی کاربرد فشار بالا در تکنولوژی غذایی در اواخر قرن ۱۹ ۱۸۹۹ انجام شد تمایل به فرایند کردن غذا با کمک HP تنها پس از ۱۹۷۰ گسترش یافت در ۱۹۹۰ نخستین غذای فراوری شده با HP یک مربای میوه بود که به خرده فروشهای ژاپنی عرضه شد فرایند کردن غذاها با استفاده از HP مزایای بی نظیری را نسبت به تیمارهای حرارتی مرسوم ارائه می کند چون تاثیرات انتی میکروبی تغییر حسی و تغییر کیفیت تغذیه ای را از خود نشان میدهد نگهداری بالای طعم، رنگ و ارزش تغذیه ای یکنواخت کردن و فرایند کردن سریع محصولات تحت فشار نیاز به افزودنیهای شیمیایی را کاهش داد و پتانسیل طراحی محصولات جدید را مطابق با تولید بافتها، طعم ها و ویژگیهای کاربردی جدید ایجاد کرد پاتوژنیکهای شیر شامل E.Coli استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریامونوسیتوژنز و سالمونلا می باشد چون شیر اغلب در دماهای پایین نگهداری می شود الودگی سایکروتروفها بویژه سودوموناس ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است فرایندهای حرارتی اغلب باعث تغییرات نامطلوب در ویژگیهای حسی شیر می شود در نتیجه سهم تکنیکهای غیرحرارتی برای از بین ردن پاتوژنیکهای شیر افزایش می یابد.