مقاله اثر ضدمیکروبی عصاره آبی گلبرگ زعفران بر برخی از باکتری های بیماری زای غذایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۶۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: اثر ضدمیکروبی عصاره آبی گلبرگ زعفران بر برخی از باکتری های بیماری زای غذایی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره آبی زعفران
مقاله باکتری های بیماری زای غذایی
مقاله حداقل غلظت ممانعت کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعظمی ساروکلایی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: باباپور علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قره چاهی میثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نگرانی های عمومی در خصوص عوارض نگه دارنده های شیمیایی، تمایل به مصرف محصولات فاقد مواد نگه دارنده و یا داری نگه دارنده های طبیعی افزایش یافته است. در این مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره آبی گلبرگ زعفران در محیط آزمایشگاهی و با بکارگیری روش دیسک انتشاری بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا تیفی موریوم، اشریشیا کولای O157:H7، لیستریا مونوسیتوژنز و باسیلوس سرئوس که از مهمترین باکتری های ایجادکننده مسمومیت و عفونت غذایی هستند، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین حداقل غلظت بازدارنده (MIC) عصاره گلبرگ زعفران به روی ۴ باکتری مورد مطالعه به روش رقت سازی در محیط کشت جامد و محیط کشت مایع مورد مطالعه قرار گرفت. در بین باکتری های مورد مطالعه سالمونلا تیفی موریوم حساس ترین باکتری و استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کولای O157:H7 به عنوان مقاوم ترین باکتری شناسایی گردید. به علاوه بر اساس نتایج حاصله میزان MIC عصاره آبی گلبرگ زعفران در روش میکرودایلوشن برای تمام باکتری های فوق ۴۰ میلی گرم در میلی لیتر محاسبه گردید. مطالعه حاضر نشان داد، عصاره آبی گلبرگ زعفران را می توان به عنوان نگه دارنده طبیعی بر ضد باکتری های فوق استفاده نمود.