مقاله اثر ضدمیکروبی اسانس نعناع و نایسین به صورت ترکیبی بر روی لیستریا مونوسیتوژنز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گیاهان دارویی از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: اثر ضدمیکروبی اسانس نعناع و نایسین به صورت ترکیبی بر روی لیستریا مونوسیتوژنز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات ترکیبی
مقاله اسانس نعناع
مقاله لیستریا مونوسیتوژنز
مقاله نایسین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی میرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی رزاق
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: شاویسی نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از ترکیبات طبیعی که خواص ضدمیکروبی دارند، روش جایگزین مناسبی به منظور کنترل میکروارگانیسم های انتقال یافته از مواد غذایی مانند لیستریا مونوسیتوژنز می باشد. از این ترکیبات می توان به اسانس های گیاهی اشاره کرد. یکی از مهم ترین این اسانس ها، اسانس نعناع بوده که در طب پزشکی و نیز به عنوان ماده نگهدارنده طبیعی در مواد غذایی کاربرد زیادی دارد. نایسین نیز معروف ترین پپتید ضدمیکروبی است که بر روی طیف وسیعی از باکتری ها تاثیر می گذارد و به صورت گسترده در مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
هدف: بررسی خواص ضدمیکروبی اسانس نعناع و نایسین در حالت ترکیبی بر روی لیستریا مونوسیتوژنز در سه دما (۴، ۹ و ۱۴ درجه سانتی گراد)، سه PH (5، ۶ و ۷) و چهار غلظت نمک (۰، ۱، ۲ و ۴ درصد) هدف این مطالعه بود.
روش بررسی: توصیفی
نتایج: پس از آنالیز اسانس ۱۸ ترکیب مختلف در آن شناسایی شد که مهم ترین آنها کاروون (۷۸٫۷۶ درصد)، لیمونن (۱۱٫۵ درصد) و منتون (۱٫۰۱ درصد) بود. حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس نعناع و نایسین به ترتیب ۱۶۰ ml/ml و ۳۲۰ IU/ml تعیین شد. بیشترین اثر مهارکنندگی اسانس نعناع و نایسین تحت شرایط اسیدی، دمای بالای گرمخانه گذاری و غلظت های بالای نمک مشاهده شد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که در تمامی غلظت های مورد مطالعه، اثر ترکیبی آنها منجر به کاهش معنی دار تعداد باکتری می شود.