مقاله اثر ضدباکتریایی اسانس گل و عصاره اندام های گیاهی سرخارگل بر باکتری Pectobacterium caratovorum subsp. caratovorum در شرایط آزمایشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات بیماری های گیاهی از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: اثر ضدباکتریایی اسانس گل و عصاره اندام های گیاهی سرخارگل بر باکتری Pectobacterium caratovorum subsp. caratovorum در شرایط آزمایشگاه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرخارگل
مقاله فعالیت ضدباکتریایی
مقاله حداقل غلظت کشندگی و حداقل غلظت بازدارندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اندرگانی سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی سلیمان
جناب آقای / سرکار خانم: اورعی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مهار زیستی عوامل بیماری ‌زای گیاهی باهدف کاهش تهدیدات زیست محیطی و خطرات آفت کش های شیمیایی یک اولویت می ‌باشد. در این راستا، استفاده از کارآیی ضد میکروبی مواد گیاهی درسال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه ارزیابی اثر فرآورده های گیاهی به‌ دست آمده از گیاه سرخارگل روی باکتری بیماری‌ زای گیاهیPectobacterium caratovorum subsp. caratovorum عامل پوسیدگی نرم سیب زمینی بود. عصاره های گل، برگ، ساقه و ریشه به روش خیساندن با حلال های آب، استون، اتانول، متانول و کلریدریک اسید به دست آمده و با دستگاه روتاری در خلا تغلیظ شد و اسانس گل با دستگاه کلونجر استخراج شد. فعالیت ضدباکتریایی عصاره ها و اسانس سرخارگل علیه این باکتری در آزمایشگاه و با روش انتشار دیسک و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که حساسیت باکتری به اسانس گل بیش از عصاره های سایر اندام ها بود. عصاره حاصل از ریشه نسبت به عصاره های به دست آمده از سایر قسمت های گیاه بازدارندگی بیشتری داشت. همچنین عصاره های استونی و آبی اثر چندانی بر باکتری از خود نشان ندادند. عصاره‌ های برگی نیز بیشتر از این که کشنده باشند، دارای خاصیت بازداری از رشد بودند. با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد مواد گیاهی به دست آمده از سرخارگل می تواند کارآیی بالقوه قابل ملاحظه ای روی این باکتری داشته و در آینده برای مهار زیستی این باکتری مد نظر قرار داده شود.