مقاله اثر ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی بذر کتان(.Linum Usitatissimum L) در موش صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۵۰ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: اثر ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی بذر کتان(.Linum Usitatissimum L) در موش صحرایی نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر کتان
مقاله کاراژینان
مقاله اآلبومین
مقاله گزیلن
مقاله موش صحرایی نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی وسطی کلایی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی مزرعه شاهی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: داروهای ضد التهابی شیمیایی موجود، عوارض جانبی وسیعی را به همراه دارند، ساختمان داروهای گیاهی با طبیعت بدن انسان سازگارترند و عوارض کمتری دارند. در طب سنتی ما اشارات متعددی به اثرات ضد التهابی بذرکتان شده است. لذا در این مطالعه اثرات ضدالتهابی عصاره بذر کتان مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی بر روی ۹۰ راس موش صحرایی نر نژاد آلبینو (۲۰۰-۳۰۰ gr) انجام شد. حیوانات به صورت تصادفی به ۱۵ گروه (۶ تایی) تقسیم گردیدند. جهت تهیه عصاره هیدروالکلی بذرکتان از روش خیساندن استفاده شد. گروه های درمانی به صورت جداگانه دوزهای ۴۰۰ mg/kg و ۲۰۰ و ۱۰۰ عصاره هیدروالکلی بذر کتان، گروه کنترل مثبت ۲۰۰ mg/kg سدیم سالیسیلات و گروه کنترل منفی ۱۰ ml/kg محلول ۱۰ درصد دی متیل سولفوکساید (DMSO) را از طریق داخل صفاقی دریافت نمودند. نیم ساعت بعد با تزریق زیرجلدی ۰٫۱ ml کاراژینان (%۱) و یا ۰٫۱ ml اآلبومین (%۲) در کف پنجه پای راست حیوانات التهاب ایجاد شد. میزان ادم پا با دستگاه پله تیزمومتر جیوه ای در زمان های ۱، ۲ و ۳ ساعت پس از ایجاد التهاب اندازه گیری گردید. در آزمون گزیلن ۰٫۰۳ ml گزیلن در پشت گوش راست موش ها تزریق و وزن دو گوش پس از ۲ ساعت با هم مقایسه گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی بذر کتان در هر سه دوز مصرفی و در هر سه مدل ایجاد التهاب در مقایسه با گروه کنترل اثرات ضدالتهابی معنی داری نسبت به گروه کنترل دارد (p<0.05). عصاره بذر کتان (۴۰۰ mg/kg) توانست در آزمون کاراژینان %۵۶، اآلبومین %۶۹ و در آزمون گزیلن %۶۰ التهاب را در مقایسه با اثر ضد التهابی سدیم سالیسلات (%۵۰) کاهش دهد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره بذر کتان دارای اثرات ضد التهابی قابل توجهی است اما برای درک مکانیسم های احتمالی این اثر به تحقیقات بیشتری نیاز است.