سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ملیحه همتیان دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
احمد محمدی قهساره – استادیاردانشگاه آزاد خوراسگان
محمود کلباسی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

کشتهای گلخان های به منظور پیش رسی و تولید خارج از فصل در کشورمان همانند بسیاری از کشورهای جهان روز به روز در حال توسعه است. هدف از این آزمایش تعییین ترکیب مناسب برای بستر کشت با استفاده از پالم پیت بوده به نحوی که بیشترین عملکرد خیار بدستآید. به همین منظور آزمایشی با استفاده از چهار بستر پالم خالص، خاک لوم + ۵% وزنی پالم، خاک لوم + ۱۰ % وزنی پالم و خاک خالصدر گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان به اجرا در آمد. این آزمایش بصورت طرح کاملا تصادفی درهفت تکرار اجرا شد. از گلدانهای پلاستیکی ۱۰ لیتری جهت کشت استفاده شد. محلول غذایی طبق فرمول توصیه شده پاپادوپولس و ازطریق سیستم آبیاری دستی در اختیار گیاهان قرار گرفت. در پایان دوره برداشت، قطر ساقه، ارتفاع نهایی گیاه، وزن تر اندام هوایی، وزنریشه وعملکرد کل میوه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بسیاری از پارامترهای رشد و عملکرد به طور معنی داری تحت تاثیر بسترهایکشت قرار گرفت بطوریکه بیشترین عملکرد و بالاترین مقادیر کلیه پارامترها مربوط به بسترکشت پالم پیت خالص بود