سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم باقری پوراصیل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه،دانشگاه محقق اردبیلی
پویا کافی سیاه اسطلخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله،دانشگاه علوم و فناوری آریان باب
حامد افسوس بی ریا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی،دانشگاه گیلان
ناصر سعیدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه،دانشگاه گیلان

چکیده:

بیشترتحقیقاتی که تاکنون جهت تحلیل خرابی پیشرونده درسازه های فولادی صورت پذیرفته است مدلهای دوبعدی از قابهای فولادی می باشند که درآنها توزیع سیستم های سقف درنظر گرفته نشده است که این مورد میتواند باعث کاهش دقت درمدلسازی موردنظر شود دراین پژوهش با استفاده ازروشهای مدلسازی المان محدود سه بعدی چندین مدل المان محدود سه بعدی که نمایش دهنده یک ساختمان فولادی متعارف است به کمک نرم افزار Abaqus/CAE ساخته شد و تحت شرایط حذف ستون مورد بررسی قرارگرفت برای سیستم باربرجانبی این مدل بادبندهای متمرکز درنظرگرفته شدهاست جزئیات پاسخ ساختمان موردم طالعه قرارگرفت و اقدامات لازم برای کاهش خرابی پیشرونده درطراحی های آینده توصیه شد.