سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین سلطانی جیقه – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
وحید حاجی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد زنجان
حامد فرشباف آقاجانی – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی درخشندی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه اراک

چکیده:

پدیده قوس زدگی در سدهای خاکی باعث می شود که تنش منتقل شده به هسته کمتر ا زفشار سربار باشد و این موضوع می تواند عواقبی نظیر ترک هیدرولیکی را به دنبال داشته باشد از این رو از مسائل مهم در طراحی سدهای خاکی ناحیه بندی شده تعیین شکل هسته رسی می باشد که می تواند وقوع پدیده قوس زدگی را تعدیل نماید دراین مقاله اثر شکل هسته رسی در فرایند انتقال تنش در بدنه سدهای خاکی و سنگریزه ای به روش عددی مورد بررسی قرار میگیرد برای این منظور یک سد خاکی با پوسته درشت دانه با اشکال هسته متفاوت تحلیل شده و اثر شکل هسته بر مقادیر نشست پدیده قوس زدگی و روند گسترش نواحی تسلیم مورد ارزیابی قرار میگیرد.