سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد ابوالفضلی اصفهانی – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مکانیک
مصطفی پورعلی – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی، فرایند پاشش سوخت از یک انژکتور با اسپری مخروط کامل در یک محفظه حجم ثابت، شبیه سازی شده است. برای این منظور، در مدلسازی پاشش قطرات، از روش قطرات مجزا ۱ استفاده شده است. به جهت پیش بینی فرایند شکست اولیه جت خروجی، مدل شکست اولیه بهبود یافته بلاب ۲ و برای مدل سازی شکست ثانویه، دو مدل اسمل ۳ و کب ۴ به کار رفتهاند، مدلهایی که تاکنون کمتر از آنها استفاده شده است. وجه تمایز این مقاله با سایر مقالات مشابه، معرفی این مدلهای نسبتاً جدید میباشد. نتایج حاصله برای عمق نفوذ اسپری و شعاع میانگین قطرات، با هم مقایسه شدهاند. برای عمق نفوذ اسپری، هر دو مدل نتایج قابل قبولی را ارائه میدهند اما برای شعاع میانگین قطرات، مدل اسمل نتایج بهتری را نسبت به مدل کب، پیش بینی می کند. وابستگی نتایج به اندازه شبکه نیز در این مقاله بررسی شده است و مشاهده شده که مدل کب، وابستگی چندانی به اندازه شبکه ندارد