مقاله اثر شکارگری درون رسته ای روی رفتارهای اجتنابی پشه شته خوار (Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae در مواجهه با سن شکارگر (Orius laevigatus (Het.: Anthocoridae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۳۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: اثر شکارگری درون رسته ای روی رفتارهای اجتنابی پشه شته خوار (Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae در مواجهه با سن شکارگر (Orius laevigatus (Het.: Anthocoridae
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شته جالیز
مقاله خطر شکارگری
مقاله رفتار رها شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صراف معیری حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهندسی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سن شکارگر Orius laevigatus (Fibber) و پشه شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani از شته جالیز، Aphis gossypii Glover، به عنوان شکار مشترک تغذیه می کنند. در این مطالعه برخی از رفتارهای اجتنابی پشه شکارگر مانند رها شدن از گیاه و انتخاب مکان تخم گذاری در مواجه با شکارگر درون رسته ای O. laevigatus مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پشه های مادهA. aphidimyza در هنگام احساس خطر ناشی از شکارگر درون رسته ای برای نتاج خود، از تخم گذاری در آن مکان امتناع می کنند. افزون بر این میزان رها شدن لاروهای پشه شته خوار از سطح گیاه با حضور سن شکارگر (%۴۴٫۵) به طور معنی داری بیش تر از شاهد بود (%۶٫۵). این بررسی نشان داد که رها شدن از سطح برگ و مرگ و میر شکار درون رسته ای تحت تاثیر مراحل رشدی شته جالیز می باشد. میزان مرگ و میر و رها شدن لاروهایA. aphidimyza  در حضور پوره سن دوم شته به ترتیب ۱۰ و ۱۲٫۵ درصد و در حضور پوره سن چهارم ۳۱ و ۴۴٫۵ درصد بود. این یافته ها ارتباط بین میزان خطر شکار شدن نتاج توسط شکارگر درون رسته ای و انتخاب زیستگاه ماده هایA. aphidimyza  جهت تخم گذاری را تایید می کند و به اهمیت ساختار جمعیت شکار در بروز رفتارهای اجتنابی پشه شته خوار در یک سامانه شکارگری درون رسته ای اشاره دارد.