مقاله اثر شیب و نوع پوشش گیاهی بر میزان ترسیب کربن خاک در مراتع خشک و نیمه خشک شمال غرب ایران (مطالعه موردی: مراتع خانقاه سرخ ارومیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۷۰۳ تا ۷۱۱ منتشر شده است.
نام: اثر شیب و نوع پوشش گیاهی بر میزان ترسیب کربن خاک در مراتع خشک و نیمه خشک شمال غرب ایران (مطالعه موردی: مراتع خانقاه سرخ ارومیه)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترسیب کربن خاک
مقاله پوشش گیاهی
مقاله خانقاه سرخ ارومیه
مقاله درجه شیب
مقاله مراتع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: عرفان زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق برای بررسی اثر شیب و تغییرات پوشش گیاهی بر میزان ترسیب کربن و برخی دیگر از ویژگی های خاک، مراتع حوزه آبخیز خانقاه سرخ انتخاب گردید. پس از شناسایی سه تیپ گیاهی، که هر کدام دارای دو کلاس شیب ۳۰-۱۰ درصد و ۵۰-۳۰ درصد بودند، اقدام به نمونه گیری از عمق ۳۰-۰ سانتی متری خاک از هر تیپ کرده و کربن ترسیب شده به همراه برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیپ های مورد بررسی در این تحقیق (Pteropyrum aucheriAstragalus microcephulus)، (Astragalous microcephalusAcanthophyllum microcephalum) و (Pteropyrum aucheriPrangus uloptera) به ترتیب ۹۶٫۱۰، ۷۳٫۸۴ و ۵۲٫۸۵ تن در هکتار، کربن آلی را ترسیب کرده اند. به طور کل، تیپ های گیاهی مورد بررسی در شیب های ۳۰-۱۰ درصد، میزان ترسیب کربن خاک بیشتری به نسبت تیپ های موجود در شیب ۵۰- ۳۰ درصد، به استثناء تیپ گیاهی Pteropyrum aucheriAstragalus microcephulus از خود نشان دادند. تیپ های گیاهی مورد مطالعه، در مجموع، به ترتیب ۱۹۲۲۰، ۱۴۷۶۸ و ۱۰۵۷۰ دلار به ازای هر هکتار، ارزش اقتصادی حاصل از پالایش کربن اتمسفری را دارا می باشند. نتایج مقایسه میانگین در مورد بررسی اثر تغییرات پوشش گیاهی و شیب بر برخی از خصوصیات خاک تیپ های گیاهی نشان داد که برای بیشتر خصوصیات خاک درجه شیب و نوع تیپ های گیاهی تاثیر معنی داری (P<0.01) داشته اند. نتایج کلی این پژوهش نشان داد که حفظ و بهره برداری مناسب از پوشش گیاهی در شیب های پایین تر می تواند منجر به حفظ ذخیره کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک گردد.