سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا رستم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصف
محمود کلباسی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
احمد محمدی قهساره – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
سارا مهرآرام – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصف

چکیده:

کاربرد روشهای نوین در مدیریت آبیاری امکان استفاده از آبهای با کیفیت پایین برای تولید محصولات کشاورزی را فراهم نموده است.بدین منظور تحقیقی با هدف بررسی اثرات شوری دائم و متناوب محلول غذایی بر ویژگی های ظاهری و رشد بوته گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill در سیستم کشت بدون خاک پرلیت- کوکوپیت انجام گرفت.این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار سطح هدایت الکتریکی ۲/۵ شاهد، ۳/۵ ، ۴/۵ و ۵/۵ دسی زیمنس برمتر ،دو روش مدیریت آبیاری دائم و متناوب و در سه تکرار صورت گرفت.شاخص های ظاهری مانند ارتفاع ساقه(در دو نوبت زمانی)،قطر ساقه، وزن خشک بوته،تعداد و شاخص سطح برگ ،تعداد گل آذین و تعداد گل در یک بوته مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که اختلاف در وزن خشک بوته و شاخص سطح برگ در تیمارهای آبیاری دائم و متناوب معنی دار بود. نتایج افزایش معنی دار قطر ساقه را در تیمارهای آبیاری دائم نشان داد؛ اما سایر خصوصیات تحت تاثیر شوری قرار نگرفتند