مقاله اثر شربت سولفات روی بر علائم بالینی کودکان بستری مبتلا به عفونت های تنفسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۲۲ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر شربت سولفات روی بر علائم بالینی کودکان بستری مبتلا به عفونت های تنفسی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روی
مقاله عفونت دستگاه تنفسی
مقاله تب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبیان رویا
جناب آقای / سرکار خانم: خوشدل ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: خیری سلیمان
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی آراسته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پس از آهن روی دومین ماده معدنی کمیاب از لحاظ فراوانی در بدن است که در همه اعضا، بافتها و مایعات بدن وجود دارد. روی یک جز ضروری برای فعالیت آنتی اکسیدان در سیستم ایمنی است و نقش اساسی در کنترل و پیشگیری از عفونت دارد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیرشربت سولفات روی در درمان کودکان مبتلا به عفونت تنفسی انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه کارآزمائی بالینی تصادفی بر روی ۱۲۴ کودک مبتلا به عفونت تنفسی بستری در بخش کودکان بیمارستان هاجر شهرکرد که بطور تصادفی وارد مطالعه شدند، انجام گردید (۶۲ نفر گروه مداخله و ۶۲ نفر گروه شاهد). گروه اول علاوه بر درمان استاندارد، شربت سولفات روی نیز دریافت کرده و به گروه شاهد دارونما داده شد. در پایان، تعداد تنفس، مدت بستری، سرفه و تب در دو گروه با هم مقایسه شد. (.(IRCT: 201103025951N1
یافته ها: میانگین مدت تب در بیماران گروه مورد ۰٫۸۲±۲٫۶ روز و در گروه شاهد ۱٫۵±۴ روز بود (p<0.001). میانگین مدت زمان بستری در کودکان گروه مورد ۱٫۵±۴٫۷ روز و در گروه شاهد ۱٫۸±۵ روز بود (p=0.42). میانگین مدت زمان سرفه در گروه مورد و شاهد به ترتیب ۱٫۳±۳٫۴ و ۱٫۶±۴٫۷ روز بود (p=0.09). میانگین تعداد تنفس در کودکان گروه مورد برابر ۴٫۳±۲۸٫۳ دفعه و در گروه شاهد برابر با ۴٫۹±۲۸٫۱ دفعه بود (p=0.77).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مکمل روی در بیماران مبتلا به عفونتهای تنفسی اثر سودمندی در کاهش مدت زمان تب داشت، ولی تاثیر معنی داری بر روی تعداد تنفس، مدت سرفه و مدت بستری ندارد.