سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

دراین تحقیق اثرفشار هموژنیزاسیون برروی خواص رئولوژی کفیر تهیه شده از سه نوع شیر شیر کامل گاوی شیراستریلیزه با فشار هموژن ۱۷۰ بار و شیرپاستوریزه با فشار هموژن ۱۵۰ بار بررسی شد نتایج نشان داد که لخته تهیه شده از شیرهای مختلف به شدت تحت تاثیر فشار هموژنیزاسیون قرار دارد.