سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه دهنویی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند
سیدوحید اسلامی – استادیار دانشگاه بیرجند
غلامرضا زمانی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

یکی از مهم ترین تیمارهای افزایش دهنده قدرت جوانه زنی بذور پرایمینگ می باشد. شرایط نگهداری بذر،تعیین کننده مدت زمانی است که جوانه زنی و قدرت آن حفظ می شود. این مطالعه به منظور بررسی اثر شرایط مختلف انبارداری بر روی شاخص های جوانه زنی بذور اسموپرایم شده سویا انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل نوع بسته بندی بذور پرایم شده سویا در ۴ سطح (پلاستیک، کاغذ، آلومینیوم فویل و پارچه) و دمای انبارداری بذور با دو سطح ۴ و ۲۵ درجه سانتیگراد بودند که به صورت فاکتوریل در قالب پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. بذور سویا در پتانسیل اسمزی۱/۲- مگاپاسکال پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ پرایم شده سپس خشک شدند و پس از بسته بندی، در دماهای مورد نظر انبار و پس از سه ماه شاخصه های جوانه زنی بررسی شدند. نتایج نشان داد که دمای انبارداری اثر معنی داری روی سرعت و درصد جوانه زنی و هدایت الکتریکی بذور داشت، همچنین نوع بسته بندی اثر معنی داری روی وزن تر گیاهچه و شاخص ویگور داشت. نتایج نشان داد نگهداری بذور در دمای ۴ درجه سانتیگراد و بسته بندی پلاستیک بیشترین سرعت جوانه زنی، بالاترین درصد جوانه زنی و کمترین میزان هدایت الکتریکی بذور را پس از سه ماه انبارداری موجب می شود. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد برای حفظ مزایای بذور پرایم شده سویا به مدت طولاتی تر می توان این بذور را در بسته بندی های پلاستیکی و در دمای پایین (کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد) نگهداری نمود