مقاله اثر شرایط هیدرولیز بر اندازه مولکولی و درجه هیدرولیز پروتئین سر ماهی تون زردباله (Thunus albacara) با آنزیم آلکالاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: اثر شرایط هیدرولیز بر اندازه مولکولی و درجه هیدرولیز پروتئین سر ماهی تون زردباله (Thunus albacara) با آنزیم آلکالاز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئین هیدرولیز شده
مقاله آلکالاز
مقاله درجه هیدرولیز
مقاله تون زردباله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاسدار نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدزادگان علی
جناب آقای / سرکار خانم: صفری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضایعات جامد تولید شده در صنایع کنسرو سازی، ۵۰ تا ۷۰ درصد از مواد خام اولیه را شامل می شوند. هدف اصلی هیدرولیز ضایعات ماهی، دست یابی به مواد با ارزش با راندمان و کیفیت بالا می باشد. هدف از انجام این تحقیق، بهینه سازی شرایط تولید پروتئین هیدرولیز شده ( به لحاظ کاربردهای فراوان آن در صنایع غذایی) بوده است. در تحقیق حاضر هیدرولیز آنزیمی سر ماهی تون زرد باله با به کارگیری آنزیم آلکالاز با استفاده از طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مطالعه شد. هیدرولیز در شرایط (دما: ۵۵ درجه سانتی گراد ،PH=8.5 ، فعالیت آنزیمی ۳۵ Au/Kg و سه مرحله متوالی زمان ۱۰، ۲۰ و ۳۰ دقیقه) انجام شده و راندمان استحصال پروتئین، درجه هیدرولیز، طول زنجیره پپتیدی و الگوی الکتروفورز پروتئین های هیدرولیز شده بررسی شد. نتایج نشان داد با افرایش زمان هیدرولیز، میزان بازیافت نیتروژنی و درجه هیدرولیز افزایش و طول زنجیره پپتیدی کاهش می یابد. از میان سه زمان فوق زمان ۳۰ دقیقه با بالاترین درجه هیدرولیزاسیون با میزان (۷٫۳۰) بهترین زمان برای آنزیم آلکالاز در نظر گرفته شد. حداکثر بازیافت پروتئین و درجه هیدرولیز مربوط به مرحله اول هیدرولیز در هر سه زمان بوده است (p<0.01). در مطالعه الگوی الکتروفورز باSDS PAGE ، وزن مولکولی اکثریت پروتئین های هیدرولیز شده حاصل از سر ماهی تون زرد باله حدود ۱۲ کیلو دالتون بوده است.