سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه انوری – مرکز تحقیقات وکاربرد پرتو فرآیند یزد
مهدی غفاری – مرکز تحقیقات وکاربرد پرتو فرآیند یزد
فرهود ضیائی – مرکز تحقیقات وکاربرد پرتو فرآیند یزد

چکیده:

در این تحقیق اثر جرم مولکولی و دانسیته پلی اتیلن بر میزان شبکه ای شدن ان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور به کمک دستگاه پرس از انواع پلی اتیلن با دانسیته های مختلف و شاخص های جریان مذاب متفاوت، صفحاتی به ضخامت ۰/۱ مثبت و منفی ۲ میلی متر تهیه شد. نمونه ها در گستره دز جذبی ۲۵ تا ۲۰۰ کیلوگری توسط باریکه الکترونی ۱۰MeV پرتودهی شد. سپس درصد ژل نمونه ها تعیین گردید و تغییرات ان بر حسب شاخص جریانمذاب در دزهای مختلف موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش میزان شاخص جریان مذاب و دانسیته نمونه های پلی اتیلنی، میزان ژل آنها کاهش می یابد.