سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرخ ملیحی – گروه تحقیقات فرگل
نازنین جدیدی – لابراتوار شرکت کف (داروگر)
بهروز ادیب – گروه شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

در این مقاله، فعالیت سطحی و خواص کاربردی فرمولاسیون های مایعات شوینده حاوی مخلوط های دوتایی از سورفکتانت های آنیونی- نانیونی و آتیونی- کاتیونی بررسی می شوند. سورفکتانت های مورد استفاده به شرح زیر می باشند: آلکیل بنزن سولفونات خطی (LAS)، الکل اترسولفات (AES-2EO)، الکل اتوکسیه (AE-7EO)، لوریل دی متیل آمین اکسید و الکیل هیدروکسی اتیل دی متیل آمونیوم کلرید (AHDAC). پارامترهای فعال سطحی مربوط به اثر بخشی و کارآیی کاهش کشش سطحی از اطلاعات کشش سطحی محاسبه می شوند. تئوری محلول غیر ایده آل، برای تعیین درجه و بر هم کنش های میان سورفکتانت ها و شرایطی که مخلوط دو سورفکتانت در خواص فعال سطحی از خود سینرژی نشان می دهند، استفاده می شود. ا طلاعات نشان می دهند، اثر سینرژی در سورفکتانت های مخلوط یا درجه اختلاف بار میان دو سورفکتانت افزایش می یابد در تشکیل میسل مرکب و تک لایه مخلوط، درجه بر هم کنش بین دو سورفکتانت به ترتیب زیر افزایش می یابد. LAS/AS- 7EO < AES-2EO/Amine oxide < AES-2EO/AHDAC این رفتار سینرژیکی، منجر به خواص کاربردی منحصر به فرد و بهبود کارآیی بر حسب حجم کف و لکه بری می شود که در فرمولاسیون مایعات ظرفشویی و لباسشوئی کاربرد دارد.